MIASTA.ORG :: Berlin - Barcelona - Budapeszt - Londyn - Nowy Jork - Paryż - Praga - Sztokholm
» Ważne informacje
Położenie:
51° N, 0° W
Ludność:
12 mln
Powierzchnia:
1607 km2
Burmistrz:
Boris Johnson
Powstanie:
42 r. n.e.

Trafalgar Square

Trafalgar Square jest uznawany za serce centralnego Londynu. Plac ten powstał w XIX wieku na miejscu dawnych stajni królewskich. Na Trafalgar Square znajduje się piękna kolumna Nelsona, fontanna oraz dwa pomniki. Pierwszy z nich jest Jakuba II, a drugi Jerzego IV. Jednak ze wszystkich budowli najbardziej widoczna jest wyżej wymieniona 56. metrowa kolumna Nelsona. U podstawy tejże kolumny znajdują się cztery lwy oraz cztery płaskorzeźby odlane ze zdobytych dział francuskich. Płaskorzeźby przedstawiają zwycięstwa admirała Nelsona pod Trafalgarem, Kopenhagą, Aboukirem i St Vincent.

W czasie przebywania na tym placu widocznie daje się zauważyć dużą ilość gołębi oraz wiele czerwonych autobusów i czarnych taksówek. W pobliżu placu znajduje się znana galeria National Gallery oraz wiele ambasad.

Zdjęcia


Szczyt kolumny Nelsona


Zachód słońca przy Trafalgar Square


National Gallery


Trafalgar SquareOdsłon: 200240
/do góry/
Copyright by Michał Kalinowski © 2005 - 2021