MIASTA.ORG :: Berlin - Barcelona - Budapeszt - Londyn - Nowy Jork - Paryż - Praga - Sztokholm
» Ważne informacje
Położenie:
51° N, 0° W
Ludność:
12 mln
Powierzchnia:
1607 km2
Burmistrz:
Boris Johnson
Powstanie:
42 r. n.e.

Jednostki miar

Miary długości
- 1 cal [inch] 2,54cm
- 1 stopa [foot] 30,48 cm
- 1 jard [yard] 91,44 cm
- 1 mila [mile] 1609 m
- 1 mila morska [nautical mile] 1852 m

Jednostki masy
- 1 uncja [ounce] 28,5 kg
- 1 funt [pound] 0,4536 kg
- 1 kamień [stone] 6,35 kg
- 1 tona brytyjska 1016 kg

Miary objętości
- 1 pół kwarta [pint] 0,5683 l
- 1 kwarta [quart] 1,137 l
- 1 galon [gallon] 4,546 l
- 1 buszel [bushel] 36, 369

Zapis liczb
Pisząc liczby po angielsku, części dziesiętne, setne i tysięczne oddziela się kropką, a nie przecinkiem! Tysiące oddziela się przecinkiem, a nie kropką! Jest to odwrotne niż w Polsce. Oto przykłady:
- 1.345 = jeden i trzysta czterdzieści pięć tysięcznych
- 1,305 = tysiąc trzysta pięć

Wykorzystanie

W calach i stopniach podaje się wielkość przedmiotów oraz wzrost ludzi np. 6 stóp 2 cale [6 feet 2 inches]. W jardach i milach podaje się odległości. Piwo w pubach lub czasami mleko czy sok kupuje się na pół kwarty. Na galony kupuje sie tam benzynę. Oprócz tego w lotnictwie całego świata wykorzystuje się stopy (wysokości) oraz mile morskie (odległości).Odsłon: 72415
/do góry/
Copyright by Michał Kalinowski © 2005 - 2021